Derneğimizin Çalışma Konuları

DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMA KONULARI

1-)Beyşehir Şamlar Köyü halkının sorunları ile ilgili özel  ve tüzel kişilerle toplantı ve görüşmeler yapmak. Uygun araçlarla bu konuda belirlenen sorunları çözmek.

2-)Eğitim ve Öğretim faaliyetleri gereği olarak:

-Yurt, pansiyon ve dinlenme tatil evleri açmak.

-Kitaplık ve okuma salonları açmak. Okuyan çocuklarına burs vermek. Defter, kitap, araç ve gereç yardımında bulunmak.

3-)Sosyal yardımlaşma faaliyetleri olarak.

-Çocuk evi, bakımevi, huzurevi ve aş evi açmak.

-Üyelerin hastalarını muayene ve tedavi ettirmek.

-Yoksul durumda olanlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmak.

-Derneğimizi ilgilendiren haberleri özellikle üyelerin düğün gibi hayırlı veya vefat gibi üzücü durumlarının seri şekilde üyelerine ve hemşerilerine duyurmak. Günün şartlarına göre yardım etmek. Bu hükme ilişkin olarak 5253 s.k. md. 12’ye atfen, Dernekler tüzüklerinde öngörülmek ve sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak ristum. Faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartı ile üyelerinin yiyecek giyecek gibi zaruri  ihtiyaç maddelerinin ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

-Şamlar Köyü halkının örf ve adetlerini ,gelenek ve göreneklerini yaşatmak için etkinlikler düzenlemek.

4-)Ekonomik faaliyetler olarak:

-Tüm üyelerin faydalanabileceği dernek binası yapmak ve binaya arsa temin etmek. Bu dernek binası içinde Düğün salonu, lokal gibi derneğe  buna benzer gelir getirici faaliyetlerde bulunmak.

-Üyelerini konut sahibi yapabilmek için her türlü çalışmayı yürütmek.

-Dernek bünyesinde sportif faaliyetleri yürütmek ve bu konuda her türlü yardımı yapmak.

5-)Amaca uygun araç gereçleri taşıt araçlarını ve amacın gerçekleştirilmesine sunulacak taşınmazları satın almak.

6-)Yararsız dernek amacına aykırı düşmeye başlayan yada tasfiyesi gereken dernek mal varlığını yetkili kurulun onayı ile satmak devretmek kiraya vermek rehin etmek temlik etmek yada bağışlamak.

7-)Üyelerin hizmetine sunulmak üzere lokal açmak ve çalıştırmak.

8-)Dernek faaliyetlerinin her birinin işletilmesi amacıyla personel çalıştırmak.

9-)Dernek Yönetim Kurulunca alınan karar gereğince belirlenen ücreti vermek.

10-)Dernek Yönetim Kurulu olarak yurtdışında ki derneklerle fikir teatdisi amacıyla görüşmelerde bulunmak amacıyla geziler düzenlemek. Edinilen bilgileri kendi derneği doğrultusunda uygulamak ve geliştirmek.

%d blogcu bunu beğendi: